Registrasie vir lidmaatskap tot 'n Dorpskoshuis

Verseker jou plek vir 2018!

Wat is lidmaatskap tot ‘n Dorpskoshuis?

Lidmaatskap tot ‘n Dorpskoshuis beteken NIE dat fisiese verblyf aan studente verskaf word NIE. Dit beteken slegs dat studente wat registreer as lede van ‘n Dorpskoshuis deel kan vorm van die georganiseerde studentelewe op kampus onder leiding van ‘n Huisouer en ‘n Huiskomitee .

Daar is wel enkele Dorpskoshuise wat vanaf 2018 studente help om by akkommodasieplekke verblyf te kry. VERBLYF BY HIERDIE DORPSKOSHUISE IS ONDERHEWIG AAN REGISTRASIE AS LID VAN DIE SPESIFIEKE DORPSKOSHUIS. Dus moet studente eerstens op hierdie registrasieblad as lede registreer, en dan kan hulle vir verblyf aansoek doen. Vir meer inligting hieroor, kan die volgende skakels gevolg word:

 

LaVaria Dameskoshuis: http://www.nwu.ac.za/af/lavaria-nwu-potchefstroomkampus

Dinki Damenskoshuis: http://www.nwu.ac.za/af/nwu-potchefstroomcampus-dinki-academics

Thaba-Jäh Manskoshuis: http://www.nwu.ac.za/af/nwu-potchefstroomkampus-thaba-jah-akademie

Villagers Manskoshuis: http://www.nwu.ac.za/af/villagers-fasiliteit

Dorpskoshuise funksioneer soortgelyk aan kampuskoshuise in so mate dat studente kan deelneem aan die volle studentelewe soos sport, kultuur, gemeenskapdiens, aktuele sake, akademiese ondersteuning ens. Hoewel student hul eie verblyf in die dorp het, het dorpskoshuise wel kantore en klubhuise op kampus waar studente bymekaar kom. Dorpskoshuise word verdeel in drie Damesdorpskoshuise en drie Mansdorpskoshuise.

Vir meer besonderhede oor elke dorpskoshuis, besoek gerus die webblad van die Universiteit by www.nwu.ac.za.

 Registrasie as lidmaat van ‘n Dorpskoshuis

Alle voornemende dorpskoshuisstudente moet via die internet registreer en aanlyn (elektronies) or d.w.v ‘n internet oorbetaling betaal. Jy sal onmiddellik op die sisteem kan sien of daar wel nog plek in die dorpskoshuis van jou voorkeur beskikbaar is. Let wel: Daar is slegs 350 aansoeke per koshuis wat aanvaar sal word. Indien jou eerste keuse reeds vol is, moedig ons jou aan om by een van die ander twee dames/mansdorpskoshuise aansoek te doen.

Betaling om te registreer as lidmaat van ‘n Dorpskoshuis

‘n Bedrag van R1500-00 is betaalbaar om as lidmaat van ‘n Dorpskoshuis te registreer en moet met ‘n EFT oorbetaal word. (Besonderhede hieroor word aan die einde van die registrasie gegee) Hierdie registrasiegeld word aangewend vir koshuisdrag, funksies en ander studente-aktiwiteite.

Neem asseblief kennis

Hierdie blad OPEN 4 SEPTEMBER 2017 en SLUIT 30 NOVEMBER 2017, en weer vanaf 8 JANUARIE 2018 tot 12 JANUARIE 2018

Maak u betaling direk binne ons bank rekening. Gebruik jou STUDENTE NOMMER & KOSHUIS NAAM as verwysing van betaling. U registrasie sal FINAAL wees sodra u betaling in ons bankrekeing ontvang is. Stuur asb u BEWYSE VAN BETALING aan 10220682@nwu.ac.za

Voltooi asb DEEGLIK. BEWYS VAN BETALING MOET OOK ASB MET AANKOMS BY DIE UNIVERSITEIT SAAMGEBRING WORD.

NAVRAE: 018 299 1336 / 018 299 2832

NB: Kansellasies moet voor 12 Januarie 2018 plaasvind. Dan sal slegs R800-00 terugbetaal word aan die aansoeker. Kansellasies na 12 Januarie 2018 verbeur die volle bedrag van R1500-00.

Website Design & Maintenance by Lenomedia.
web design potchefstroom